hoved
vf2
Menu: About us 3 - Byråd - Facebook - Forside - Instagram - Kalender - Kandidater (byråd og HB) - Kontakt - Link - Lokale økologer - Om os - Oversigt - Twitter - Udvalg - Underskriftsindsamlinger - Vigtige nyheder - Vi mener - YouTube - Om RSS.

Vejledning: Alle danske sider indeholder:
1) Menu 2) Kommende begivenheder 3) Indhold 4) Kontakt og oversigt.

Du kan få vores elektoniske kalender på din telefon, computer eller tablet, klik her
Kalenderen er sidst opdateret d. 30/3 - opdater din kalender klik her

 

Folkebevægelsen om Social dumpning

D. 26/4 kl. 19 Fritidshuset Kirkegade 51 Klik her

Fællesinitiativet stop CETA og TTIP har fået hjemmeside

Stop-ceta.dk, der sætter fokus på konsekvenserne af handels- og investeringsaftalen mellem EU og Canada, den såkaldte CETA-aftale. Se vores side om CETA

 

 

Generalforsamling

Tid: Lørdag d. 29/4 kl. 13
Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25, 6700 Esbjerg

 

Husk 1. maj.

Vær med i demnstrationen. Klik her

 

Medlemsmødet i Maj er flyttet til onsdag d. 24 maj

Emne: Vort kommunale valgprogram.

 

 

Forsiden Bliv medlem - Kontakt - Oversigt

Velkommen til hjemmesiden for Enhedslisten Esbjerg og Fanø kommune.

Hvis du har forslag til oplysninger, der skal med på hjemmesiden, er du velkommen til at skrive til webmaster Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

Det er muligt at bruge domænenavnet esbjerg.enhedslisten.dk

Sidens top

 

Kandidat til Hovedbestyrelsesvalget på kommende landsmøde

thormodThormod H. S. Jensen
Tlf: 26 28 64 09
Mail: thormod@esenet.dk

Thormod – 60 år, mand, Esbjerg. – Er vokset op på et lille landbrug på Fyn.
"Mine forældre var begge ufaglærte hele deres liv. Jeg har som barn og ung – bl.a. arbejdet på div. gårde, slagterier, været ufaglært dyrepasser i Odense ZOO og været handicaphjælper (for yngre mennesker, der boede i eget hjem = Jørgen Lenger (tidl. VS) ”ordningen”) i Aarhus.

Rejst en hel del i Europa fra 17-års alderen (…på tomlen). – Senere også i Østen. Bliver cand.psych. fra Aarhus Universitet i 1990. – Har som psykolog primært arbejdet med udsatte og truede familier, kræftramte familier og torturramte (flygtninge) familier. Samt med de professionelle, der har arbejdet med samme slags familier.

Jeg blev i 2012 og 2015 farfar til verdens dejligste piger! – Har 2 voksne børn med Trine (sognepræst i Esbjerg).

Jeg har været socialist hele livet, - men fik først ”papirer på DET” her i mine 50-ere. Har været medlem af Enhedslisten i knap 3 år, og jeg er aktuelt medlem af bestyrelsen for Esbjerg – Fanø.

Mærkesager:

Først skal nævnes en meget vigtig intention – jeg vil bestræbe mig meget på at få formidlet vores områdes – Sydjyllands Storkreds’s – synspunkter til Hovedbestyrelsen (HB) …. Og omvendt HB’s synspunkter til vores Storkreds, - altså …. Være en slags ”postbud”. Mit håb er så , at der vil opstå en dialog mellem vores område og HB.

Og ellers er mærkesagerne…

VELFÆRD for alle.

MASSEMEDIER – f.eks. hvad gør man ved/med vore totalitære medier…. ?

ULIGHED.

ØKOLOGISK og-/BIODYNAMISK LANDBRUG.

Og (endnu) en vigtig pointe her på falderebet: - Jeg prioriterer og værdsætter, at der er overensstemmelse ml. det, man på den ene side SIGER, og det, man GØR!

Jeg har masser af levet liv i rygsækken, - og jeg håber på endnu mere….

Go’ dag til jer alle!! …….Kh. Thormod"

Sidens top

 

30timer400

 

Tid til mere - job til flere

Tid til det gode liv

Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale sportsklub eller bare tid til at arrangere en vejfest sammen med naboerne.

Men arbejdslivet bliver mere og mere krævende. De fleste af os kender mennesker, der arbejder på alle tider af døgnet, året rundt. Det slider ikke kun på den arbejdende. Det slider også på familien – og i sidste ende på samfundet.

Samtidig er 170.000 raske mennesker arbejdsløse. Andre arbejder på deltid eller i løse ansættelser og drømmer om et fast arbejde på fuld tid. I de kommende år vil ny teknologi og robotter gøre hundrede af tusinder overflødige.

Læs mere her

Sidens top

 

Økonomien bag 30 timer

Enhedslisten arbejder for at få normalarbejdstiden ned på 30 timer om ugen. Vores vision er udlagt i rapporten Tid til mere – job til flere, som beskriver, hvordan vi forestiller os en overgang, som er bæredygtig. I dette baggrundsnotat forsøger vi at regne på nogle af de samfundsøkonomiske konsekvenser af 30 timers ugen. Vi ser på, hvordan arbejdstidsforkortelsen vil påvirke konkurrenceevnen, produktionen, beskæftigelsen, lønudviklingen, og offentlige finanser.

læs mere her

Sidens top

 

 

Introduktionstilbud:

Bliv medlem for 100 kr. i den første periode,
se perioden her.

Tilbuddet forudsætter at du bliver tilmeldt betalingsservice

enhedslisten.dk/blivmedlem

 

blivmedlem

Sidens top

 

 

Valgforbund indgået mellem A, B, F, Ø og Å ved KV 17 i Esbjerg Kommune.

vf

På billedet, fra venstre: Byrådskandidat, Karin Schwartz (Å), Spidskandidat, Anne Marie Geisler Andersen (B), Borgmesterkandidat, John Snedker (A), Spidskandidat, Diana Mose Olsen (F) og Spidskandidat, Sarah Nørris (Ø)

Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), SF (F), Enhedslisten (Ø) og har besluttet at indgå et valgforbund ved det kommende valg til Esbjerg Byråd den 21. november i år. De fem partier går til valg på, at sikre et nyt politisk flertal, og partierne ser dette valgforbund, som det første skridt på vejen. Valgforbundet sikrer at ingen af de fem partiers stemmer går til spilde.

Valgforbundets partier er enige om, at det netop er disse fem partier, der umiddelbart efter at optællingsresultatet foreligger på valgaftenen den 21. november mødes på Esbjerg Rådhus med henblik på at indgå en konstitueringsaftale. Partierne er dog åbne for, at valgforbundet kan udvides med andre partier, der kan tilslutte sig målet om et nyt politisk flertal og de fælles overordnede politiske temaer, som fremgår af vedlagte aftale.

Aftalen underskrives af repræsentanter for de 5 partier tirsdag den 25/4 2017 kl. 11.00. Underskrivelsen af aftalen kan følges direkte på Facebook.

- Jeg er rigtig glad for at det nu for 3. gang i træk er lykkes at samle et meget bredt valgforbund, der denne gang består af 5 forskellige partier, der alligevel har kunne finde 10 fælles politiske mål for den kommende byrådsperiode – ikke mindst ift. familiernes tryghed ved at styrke kvaliteten på dagpasning, skole og ældreområdet, siger borgmesterkandidat, John Snedker (S).

- Der skal være plads til og tages hånd om dem, der ikke kan klare sig selv. Derfor er det rigtig godt, vi har et stærkt politisk fokus på udsatte borgere og at vi prioriterer mental sundhed, forebyggelse og den tidlige indsats højt. Jeg er også rigtig glad for, at vi vil skabe bedre forhold for børn og familier, siger Radikale Venstres spidskandidat Anne Marie Geisler Andersen

- Fra SFs side er vi meget glade for, at partierne også er enige om at opprioritere den kommunale energi- miljø- og klimapolitiske dagsorden og at vi skal tilstræbe at være klimakommune. Som landets energimetropol skal vi investere langt mere aktivt i grøn vækst, ligesom kommunale byggerier skal opføres efter bæredygtige principper, siger SFs spidskandidat, Diana Mose Olsen

- Enhedslisten er meget tilfredse med, at partierne aktivt vil modvirke social dumping ved at indføre arbejds- og sociale klausuler i kommunale udbud, der sikrer lønmodtagerne ordentlige løn- og arbejdsforhold og krav om lærlinge/elevpladser samt social og grønt ansvar, siger enhedslistens spidskandidat Sarah Nørris.

- Hos Alternativet vil vi gerne fremhæve, at partierne vil arbejde for et åbent og levende lokaldemokrati med øget borgerinddragelse. Derfor er vi meget tilfredse med, at partierne støtter aktivt op om lokalrådenes arbejde, lokaldemokratiet og det frivillige engagement, ligesom partierne har fokus på bæredygtighed og nedbringelse af CO2, siger byrådskandidat, Karin Schwartz.

FAKTA:
Et valgforbund er et valgteknisk samarbejde, der indgås mellem politiske partier eller lister for at minimere stemmespild og for at maksimere antallet af mandater, der tilfalder partierne i valgforbundet. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten indgik valgforbund ved såvel kommunalvalget den 17/11 2009 som den 19/11 2013. Valgforbundet er forud for dette kommunalvalg den 21/11 2017 udvidet med Alternativet, således at valgforbundet denne gang består af i alt 5 partier.

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Borgmesterkandidat, John Snedker (A) mobil: 72 66 33 03
Spidskandidat, Anne Marie Geisler Andersen (B) mobil: 26 79 28 54
Spidskandidat, Diana Mose Olsen (F) mobil: 29 43 29 26
Spidskandidat, Sarah Nørris (Ø) mobil: 40 12 21 55
Byrådskandidat, Karin Schwartz (Å) mobil: 20 47 87 95

Med venlig hilsen

John Snedker
Formand for Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe

Valgforbunds grundlag med underskrift

Valgforbundets Facebook side

Sidens top

 

Kædeansvar til debat i Økonomiudvalget i Esbjerg kommune

Indledning

Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet har den 13. september 2016 anmodet om at få et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden vedrørende indførelse af kædeansvar i forbindelse med udbud af kommunale opgaver.

Sagsfremstilling

Med henvisning til at klagenævnet for udbud i en principiel kendelse af 2. august 2016 giver Region Hovedstaden ret til at indføre arbejdsklausuler med kædeansvar i forbindelse med udbud af en entreprisekontrakt om hospitalsbyggeri i Herlev, så ønsker Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, at Esbjerg Kommune også indfører arbejdsklausuler med kædeansvar ved kommunale udbud, da dette ikke er i strid med EU retten.

Med klagenævnets kendelse af 2. august 2016 gives der således ikke Dansk Byggeri medhold i påstanden om, at Region Hovedstadens CSR krav var i strid med de grundlæggende EU-retlige principper om gennemsigtighed og proportionalitet ved dels, at pålægge tilbudsgiverne fuldt ud at kompensere en underentreprenørs ansatte, hvis underentreprenøren ikke lever op til udbudsmaterialets krav til løn- og arbejdsvilkår og dels, at pålægge tilbudsgiverne at betale bod, hvis en underentreprenør ikke lever op til de danske løn- og arbejdsvilkår samt andre vilkår angivet i kontrakten.

Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet ønsker, at Esbjerg Kommune ved udbud af kommunale opgaver modvirker social dumping. Det kan gøres ved at indføre såvel sociale klausuler, som arbejdsklausuler, der sikrer lønmodtagerne ordentlige løn- og arbejdsforhold, herunder at en hovedentreprenør - på samme måde som i Region Hovedstaden - gøres ansvarlig for, at underleverandører lever op til de stillede krav og betingelser (kædeansvar). Samtidig sikres en fair konkurrence mellem de virksomheder, der byder på kommunale opgaver.

Se dagsorden og billag til økonomiudvalgsmødet

Sidens top

 

Enhedslisten kom røde partier til undsætning og forklarede, hvad de sagt ja til. Nu vil de hellere sige "om igen’.

sarah

Ugeaveisen Esbjerg d. 22/3 - 2017

Enhedslisten er ikke repræsenteret i Social og Samarbejdsudvalget, men det afholder ikke partiet fra at holde øje med, hvad der sker i udvalget. Og det var Enhedslistens Sarah Nørris, der måtte gøre S og SF opmærksom på, at ved udvalgsmødet i sidste uge havde man fjernet Integrationsrådet og dermed det eneste direkte kommunikationsforum mellem borgere af anden etnisk herkomst og det officielle politiske system...

…Udvalget skal diskutere emnet igen i april, og det forventes at komme i byrådet i maj.

Læs hele artiklen i ugeavisen - Se side 4.

 

Har Esbjerg Kommune en Plan B?

Erik

Læserbrev d. 21/3 - 2017 ved Erik Tiedgen

Det er den borgerlige regerings erklærede mål, at sende flere offentlige opgaver i udbud. Mandagens byrådsmøde lagde endnu en sten på vejen til et marked for børnepasning i kommunen. Et marked der på sigt vil betyde konkurrence, og dermed udfordre kvaliteten på området. Allerede nu kan vi se forskellene på de private og offentlige tilbud. Kommunen anviser ikke pladser til de privat drevne dagtilbud. Borgerne skal selv kontakte institutionerne, hvor privatinstitutionen selv træffer beslutning om optag af børn. Allerede her graver man grøfter mellem priviligerede og knap så priviligerede. Så meget for borgernær velfærd.
"Jamen, hvor skal vi ellers gøre af børnene?", er nærmest blevet et borgerligt mantra. Svaret er ganske enkelt: Det er en kommunal pligt. Længere er den ikke. Enhedslisten vil naturligvis ikke støtte en udvikling, der spiller hasard med velfærden. Efterhånden som et marked etablerer sig, er det helt naturligt at man i et kapitalistisk system vil justere parametrene, for at generere et større udbytte. En udvikling der uvægerligt vil medføre konkurser. Er det det, vi vil? Og hvad koster en Plan B?
Erik Tiedgen
Byrådsmedlem for Enhedslisten
Spangsbjerg Møllevej 167
Esbjerg Ø

 

elefanter

Budget 2018 Esbjerg:
Enhedslisten Foreslår at borgerne høres og involveres. De borgerlige siger nej.

Økonomiudvalget d. 6/3 - 2017.
Liste Ø stillede forslag om, at der afholdes et offentligt budgetorienteringsmøde.
Forslag blev sat til afstemning.
For forslaget stemte 4 (Ø, F og A)
Imod forslaget stemte 5 (Henrik Vallø og V)
Forslaget bortfaldt hermed.

 

Sidens top

 

 

Kontakt:

 

Jeg har en sag, som jeg mener,
at Enhedslisten Esbjerg bør tage stilling til. Skriv til esbjerg@enhedslisten.dk

Bliv medlem klik her

 

Bestyrelsen i Esbjerg og Fanø afdeling:

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
esbjerg@enhedslisten.dk
Kontaktperson

Lisbet Skou
esbjerg@enhedslisten.dk
Kasserer

Ruth Mikel Jensen
29 84 23 76
ruthmikeljensen6@gmail.com

Sabrina Louise Christiansen
51 90 68 61
sabrinac@live.dk

Thormod H S Jensen
26 28 64 09
thormod@esenet.dk

Ulrik Storkholm
30 72 30 44
ust@aabenraa.dk

Sidens top

 

Afdelings udvalg

Kontaktpersoner til afdelings udvalg - Klik her

 

Socialistisk Ungdomsfront, SUF:

Venus Fabrisius
28 73 13 96
esbjerg@ungdomsfront.dk
Kontaktperson
SUF Esbjerg og Jylland Syd

 

Afdelings mand i Regionsbestyrelsen

John Littau
20 20 10 74
johnlittau.esbjerg@gmail.com

 

Vores kontakt til hovedbestyrelsen

Rasmus Falck Østergaard
24 52 41 48
rasmusf@enhedslisten.dk

Sidens top

 

Folketingsmedlem Sydjyllands
storkreds og 1. kandidat ved næste folketingsvalg.

Henning Hyllested
33 37 50 10
Henning.Hyllested@ft.dk

2. kandidat ved næste folketingsvalg.

Rasmus Vestergaard Madsen
26 59 51 31
vestergaard186@hotmail.com

 

Folketingsmedlem og folketingskandidat ved kommende valg Esbjerg Bykredsen

Henning Hyllested
33 37 50 10
Henning.Hyllested@ft.dk

 

Folketingskandidat ved kommende valg Esbjerg Omegnskredsen

Sabrina Louise Christiansen
51 90 68 61
sabrinac@live.dk

Sidens top

 

Medlem af regionsrådet Syddanmark

Vibeke Syppli Enrum
20 46 06 03
vse@live.dk

 

Regionale organisations-koordinator

Frederik Kronborg
frederik.k@enhedslisten.dk
22 10 00 83

Marianne Pacarada
kan indtil videre kontaktes på:
Mobil: 22 49 05 20
E-mail:m.pacarada@hotmail.com

18 timer ugentligt som deltidsvikar for Frederik Kronborg frem til 30. juni med primært arbejdsområde at have kontakten til regionens jyske afdelinger med valgkampen i højsædet.

 

Byrådsmedlemmer Esbjerg

 

Sarah Nørris Christensen
40 12 21 55
sac1@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Økonomiudvalget
KL Kommunalpolitisk Topmøde
Kommunekontaktråd Syddanmark

Erik Tiedgen
21 68 23 61
ertie@esbjergkommune.dk
Medlem af:
Børn & Familieudvalget

Sidens top

 

Hjemmesiden

Multimediegruppen står for hjemmesiden.

Forslag / rettelse kan du sende til Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

 

 

 

Oversigt:

 

About us

 

Byråd

 

Facebook

 

Forside

 

Instagram

 

Kalender 2016 - 2017

> 2015 - 2016

 

Kontakt

(spalte til venstre herfor)

 

Link

 

Lokale økologer

 

Nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Feminisme - To forslag stillet over for hinanden.

> Flygtninge

> Foldere

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

 

Om os

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Twitter

 

Udvalg

 

Vi mener

Facebook - Enhedslisten Esbjerg på Facebook

Instagram - Enhedslisten Esbjerg på Instagram

Twitter - Enhedslisten Esbjerg på Twitter

YouTube - Enhedslisten Esbjergs YouTube kanal, med mange videoer optaget af os selv.

 

2017 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

 

2016 i medierne mm:

> Januar - februar

> Marts - april

> Maj - juni

> Juli - august

> September - oktober

> November - december

Video mm

> Video mm:

Der er tale om andres optagelser og Bent Ydes optagelser (inden 2016 - herefter skal du finde vore optagelser på vores YouTube kanal)

 

YouTube

 

Sidens top

 

demo

 

Sidens top

 

hoved